Stručná historie česko-slovenské ufologie a záhadologie


Vývoj v ČR 2001 - dosud

2001 - vedle časopisu Fantastická fakta (měsíčník) vzniká časopis Fantastická fakta plus (měsíčník), Vědma, magazín Svět magie.     Časopis Fantastická fakta plus
21.4.2001 - Akce Fantastic Facts Clubu v pražské Městské knihovně se stala příčinou třenic mezi nimi a Magazínem 2000 záhad a zároveň seskupením Sírius.      
6.11.2001 – normalizovány vztahy KPUFO a Záře, jehož složení se od vzniku úplně obnovilo.      
25.- 27.05.2001 – setkání Morkovice 2001 Informace 01    
Prosinec 2001 – vzniká WM magazín (Jiří Wojnar a Jiří Matějka – Otrokovice), vychází dosud     Časopis WM magazín
6.-9. 12. 2001 -  v hale ČKD v Praze se konal Veletrh záhad, tajemství a fantazie za účasti časopisů Skryté skutečnosti, WM magazín a řady dalších subjektů.      
Počátek roku 2002 - z vydavatelství I. Železného odešli šéfredaktoři časopisů Fantastická fakta a Fantastická fakta plus. FF Plus zanikl.      
Březen 2002 - pro finanční potíže vydavatele zaniká časopis Skryté skutečnosti. Vydavatelé SkSk a WM magazínu se dohodli o sloučení obou časopisů, zbylé materiály předány WM magazínu     Časopis Skryté skutečnosti
jaro 2002 - Veletrh záhad, tajemství a fantazie na Novotného lávce v Praze. Pořadatel od dalších opakování tohoto veletrhu z finančních důvodů odstoupil.      
17. - 19.05.2002 - Setkání milovníků záhad – "Společná cesta za poznáním II." Morkovice 2002 Informace 01, 02 Foto 01  
Polovina roku 2002 - zaniká časopis Fantastická fakta, Vědma, o spolku Sírius nejsou žádné zprávy      
2002 – odliv členů FFC (předseda J. Purkrt). FFC je regionální středočeskou skupinou badatelů (10-16 členů)     Josef Purkrt (FFC)
Červen – září 2002 - KPUFO podal návrh na způsob komunikace a rovnoprávné spolupráce všech záhadologických spolků.  Informace 01    
21.09.2002 – jednání v Mělníku o společných pravidlech spolupráce badatelských spolků (KPUFO, Záře, Záblesk, FFC). Fungování odmítl Klub Záblesk, FFC neviděl přínos.  Informace 01 Foto  
 07. - 09.03. 2003 - společné setkání badatelů KPUFO, Projektu Záře, klubu Záblesk, Badatelského centra Statenice a Fantastic fact clubuRabštejně nad Střelou. Položeny základy spolupráce.  Informace 01 Foto Setkání v Rabštejně
březen 2003 – začíná vycházet časopis Phoenix (vychází dosud)     Časopis Phoenix
23.-25.05.2003 - Setkání milovníků záhad – "Společná cesta za poznáním III." Morkovice 2003 Informace 01 Foto 01  
17.-19.10.2003 - setkání v Libici 2003 Informace 01 Foto 01  
2003 – 2005 – personálně se navzájem propojují všechny spolky    
2004 – slučuje se Sdružení badatelů v psychotronice s KPUFO     Logo SBP
květen - říjen 2005

– vychází časopis Naut, Třetí oko (zanikly)

    Časopis Naut
22.01.2005

- Valná hromada FFC v Otvovicích

Informace 01 Foto 01, 02, 03  
26.02.2005 - Valná hromada ČePeS Informace 01, 02, 03    
07. - 08.05.2005 - Podorlické setkání - Klub Záblesk  Informace 01    
14.05.2005

- konference Sfinga (hrad Houska)

Informace 01 Foto 01  
27.-29.05.2005 - Setkání milovníků záhad - Morkovice Informace 01, 02, 03, 04    
17.09.2005

- porada vedoucích projektu Záře, KPUFO a FFC v Mělníku

Informace 01    
21.01.2006

– Valná hromada FFC (Otvovice)

Informace 01 Foto 01, 02  
26.09.2006

– Geofond Morkovice

  Foto 01  
říjen 2006

– KPUFO dosahuje 700 členů

     
říjen 2007

– začíná vycházet časopis Enigma (vyd. RF Hobby)

   

Časopis Enigma

léto 2009 - odchod 4 členů z Projektu Záře, vznik nového Projektu Alfa, zabývající se tzv. "exopolitikou"      
01.12.2009 - Exopolitika publikovala materiál "Současná ufologická situace v České republice" Informace 01, 02, 03, 04    
září -listopad 2009 - obnova ČsAAA      
11.11.2009 - Kongres ČsAAA   Foto 01, 02 Logo ČsAAA
07. - 09.05.2010 - Podorlické setkání - Klub Záblesk  Informace 01    
30.01.2010 – Valná hromada FFC (Otvovice) Informace 01 Foto  
15. - 16.05.2010 – Seminář Sfinga FFC (Hrad Houska) Informace 01    
06.11.2010 - Co nového v záhadologii - KPUFO, u Vodárny, Praha Informace 01 Foto 01  
30.01.2010 – Valná hromada FFC (Otvovice) Informace 01    
27. - 29.05.2011 – Seminář Sfinga FFC (Hrad Houska) Informace 01    
04. - 06.05.2012 - Podorlické setkání - Klub Záblesk  Informace 01    
12.06.2012 - Ze zdravotních důvodů odstoupil z pozice vedoucího projektu Vladimír Šiška. Novým vedoucím je Pavel Miškovský    
03.01.2013 - Zemřel Ivan Mackerle    
2013 - zánik sdružení K.N.O.B. Informace 01    
05.06.2013 - zemřel František Hladík Informace 01    
15.03.2014 - Hlavní porada Projektu Záře (Praha) - vedení projektu Záře se opět ujímá Vladimír Šiška      
14.03.2015 - Hlavní porada Projektu Záře (Praha) Informace 01    
23. - 24.05.2015 – Seminář Sfinga FFC (Hrad Houska) - poprvé udělena Cena GOLEM za záhadologické aktivity (V. Šiška) Informace 01  
18.-20.09.2015 - Podorlické setkání 2017 (Jaroměř) - Záblesk Informace 01    
14.11.2015 - Co nového v záhadologii - KPUFO, (u Vodárny, Praha) Informace 01    
12.03.2016 - Co nového v záhadologii - KPUFO, (u Vodárny, Praha) - podruhé udělena Cena GOLEM za záhadologické aktivity (Dr. Jitka Lenková, Karel Dudek) Informace 01    
12.11.2016 - Co nového v záhadologii - KPUFO, (u Vodárny, Praha) Informace 01    
04.02.2017 - Výroční schůze FFC (Velké Přílepy) Informace 01    
25.02.2017 - Hlavní porada Projektu Záře (Praha)      
8.04.2017 - Co nového v záhadologii - KPUFO, (u Vodárny, Praha) Informace 01    
2.-4.06.2017 - Akce k 20. výročí FFC (Mokrýšov) Informace 01    
8.-10.09.2017 - Podorlické setkání 2017 (Jaroměř) - Záblesk Informace 01    
16.09.2017 - Vzpomínkové setkání k 25. výročí vzniku Projektu Záře (u Vodárny, Praha) Informace 01 Foto  
11.11.2017 - Co nového v záhadologii - KPUFO (u Vodárny, Praha) Informace 01    

Zpět