Historie


Závěry z porady vedoucích projektu Záře, KPUFO a FFC dne 17.9.2005 v Mělníku

Datum   Jiné články Fotografie  
17.09.2005 Na již tradiční mělnické poradě vedoucích badatelských spolků se sešli zástupci FFC (J. Purkrt), Záře (V. Šiška) a KPUFO (L. Šafařík). Byl projednán stav badatelského hnutí a otázky spolupráce mezi těmito spolky.

Představitelé spolků si položili otázku, jaký je vlastně smysl jejich existence a zda je dostatečně naplňován. Shodně konstatovali, že smyslem těchto spolků je zkoumat otázky anomálních jevů a tomu je nutno podřídit jak tématické zaměření, tak i organizační struktury, včetně mezinárodních kontaktů.

Účastníci porady se shodli na tom, že je nutné upravit metody činnosti a najít takové nástroje, které by maximálně usnadňovaly jak chod spolků, tak i spolupráci mezi nimi.

Je nutné zajistit, aby stav poznatků, ke kterým badatelské spolky za léta činnosti došly, byly zprostředkovány dalším badatelům, kteří by tak nemuseli procházet stejnou cestou vždy od počátku.

Byl proto projednám návrh uspořádat systém poznatků a pokračovat ve vydávání tzv. Příruček badatele – další aktualizované vydání Příručky badatele UFO za účasti Záře a KPUFO a k prvnímu vydání Příručky badatele agrosymbolů (KPUFO). Příručka badatele v oblasti psychotroniky vydala KPUFO/SBP.

Návrh uspořádat systém školení pro nové badatele i pro veřejnost byl zatím odsunut k dalšímu zpracování.

Zástupci KPUFO objasnili smysl a fungování budoucí mezinárodní databáze anomálních jevů. Do té budou zahrnuta data jak z KPUFO, tak i projektu Záře. FFC požádalo o zapojení do tohoto programu.

Vedle širší informovanosti o badatelské činnosti musí být o čem informovat, není možné prezentovat myšlenky nehotové. Za současné situace je k dispozici časopis KPUFO - ZAZ a KPUFO/SBP – Cesty psychotroniky, kde je možné publikovat veškeré badatelské zprávy a materiály k diskusi. Tu je třeba rozvíjet napříč badatelskými spolky, která zatím vázne. Mezi otázkami, které je nutné projednat mezi spolky, byly jmenovány otázky tzv. orbů, zkoušky pravosti agrosymbolů, zjišťování radioaktivity u menhirů, hodnocení případů UFO.

Je také nutné více komunikovat se zahraničními spolky v sousedních zemích, kteří mají k našemu způsobu uvažování nejblíže a potýkají se se stejnými problémy. Seznamujme se s jejich materiály a vstupujme do diskuse s nimi. Nejbližší kontakt se uskuteční 20.9.2005 s vedoucím UFO centra Lotyšsko Jevgenijem Sidorovem v Praze a v Plzni. Další iniciativa na prohloubení spolupráce mezi českými a slovenskými badateli došla ze slovenského KPUFO-SK.

Je třeba také znát možnosti členů a spolupracovníků a zapojit je do činnosti klubů. Došlo k dohodě o tom, že je možné vzájemně zapojit členy spolků KPUFO, FFC a Záře do badatelských úkolů. Je nutné využít členy k překladatelské a korespondenční činnosti se zahraničními kluby.

Z nejbližších úkolů je nutné vypracovat projekt na průzkum anomálních jevů na hradě Zvíkov, do kterého se zapojí všechny tři spolky.

Na závěr bylo konstatováno, že přes moderní způsoby komunikace nic nenahradí osobní jednání.

     
Zdroj KPUFO